0899 868 818
info@fantasygarden.eu

Полиетиленови канализационни INTERHOL шахти

[block id=“buton-produkt-zapitvane“]Шахтите ИНТЕРХОЛ се произвеждат от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), полиетилен
със средна плътност (MDPE) и полиетилен с висока плътност (HDPE) съгласно стандарта EN 13598
от екологичен материал с много високо качество, който лесно може да се рециклира и обработва
топлинно, със следните размери на вътрешен диаметър: 600, 800, 1000.
Шахтите ИНТЕРХОЛ от полиетилен са продукт с много високо
качество, отлични технически характеристики и предимства в
сравнение с бетонните шахти, тъй като изключват възможните
проблеми и щети като:
 Ръждясване
 Течове и смесване с подпочвени води
 Трудности по време на сглобяването и проблеми с транспорта
заради огромното тегло
 Невъзможност за свързване между РЕ тръби и бетонни шахти


Рото предлага различни решения, моля, свържете се с нас с описание на Вашите нужди!

Описание

ВАЖНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ШАХТИТЕ ИНТЕРХОЛ

С цел да удовлетвори критериите относно екологичността на отпадъчните води бетоновата шахта, която е
стандартен продукт вече много десетилетия, днес активно се заменя с полиетиленова шахта, която е изцяло
водоустойчива. Законовите разпоредби изискват опазване на околната среда и по-специално защита на
отпадъчните води – ето защо се препоръчва използването на материали, които са водоустойчиви.

УСТОЙЧИВОСТ НА ТЕМПЕРАТУРА
Шахтите ИНТЕРХОЛ постоянно се излагат на различни температури. Формата на шахтата
остава непроменена дори при екстремно високи летни температури. Тези шахти не могат
да бъдат повредени от температурите, предвидени от стандартите, нито от отпадъчни
води от промишленостите. Полиетиленът е стабилен в рамките на температурен обхват
от -35o С до +60o С.
ВОДОНЕПРОПУСКЛИВОСТ
Полиетиленовите шахти ИНТЕРХОЛ са 100% водонепропускливи – не съществува възможност
за течове. Компактността гарантира характеристиката на водонепропускливост.
Заварената спойка на шахтата и полиетиленовите тръби също е много компактна.
ДЪЛЪГ ПОЛЕЗЕН ЖИВОТ
Тези шахти, произведени от полиетилен, напълно изключват евентуалните проблеми
или щети, които може да се появят при използването на други традиционни шахти.
Характеристиките на полиетилена като материал имат много важна роля за стабил-ността
и здравината на продукта. В този случай шахтите ИНТЕРХОЛ са изключителен продукт с
много високо качество, което гарантира дълъг полезен живот.
ПОДДРЪЖКА И СИГУРНОСТ
Белият цвят на вътрешността на тези шахти не само улеснява процеса на проверяване и
контролиране, но и придава висока степен на сигурност и безопасност на работниците.
Това високо ниво на сигурност може да се постигне с използването на стълбите, които
са със специфичен дизайн и позволяват влизането и слизането до дъното на шахтите.
Стълбите са част от всеки елемент на шахтата.
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивостта на полиетилена към химическа агресивност е известна. Характеристиките
на тези шахти са дефинирани в стандарта EN 13598, в който се потвърждава, че шахтите
от полиетилен са водоустойчиви в широк обхват на стойности на полиетилена за битови
и други отпадъчни води, дъждовни води, повърхностни и подпочвени води. Списъкът със
стойностите на химическа устойчивост може да се представи на клиентите при поискване.
УСТОЙЧИВОСТ НА МЕХАНИЧНИ УДАРИ
Полиетиленът е много еластичен и лесно регулируем материал, който не се чупи, коетоЗадаване на изображение за продукта
е причината шахтите ИНТЕРХОЛ да са устойчиви на падания и удари, които може да се
случат при сглобяването.
БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО
Шахтите ИНТЕРХОЛ се доставят веднага като цялостен компактен пакет или с елементите и
гумените части, които се използват за тяхното сглобяване. Също така може да се доставят
със заварени присъединители за тръби или с отделни присъе-динители, които може да
се монтират в полеви условия с помощта на гумени части.
МАЛКО ТЕГЛО
В сравнение с бетоновите шахти, които са с огромно тегло, шахтите ИНТЕРХОЛ са полесни за транспортиране и манипулиране в полеви условия и по време на сглобяване.

БДС EN 13598-1 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни
води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE).
Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти
 БДС EN 13598-2 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни
води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE).
Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации
 БДС EN 476 – общи изисквания за елементи‚ използвани в тръбопроводи за канализационни системи
 БДС EN 14982 – Пластмасови тръбопроводни и канализационни системи. Термопластични шахти или
отдушници за ревизионни отвори и шахти. Определяне на напречна коравина
 БДС EN 14802 – Пластмасови тръбопроводни системи. Термопластични шахти или отдушници за ревизионни
отвори и шахти. Определяне на съпротивлението срещу натоварване от транспортни средства
 БДС EN 1610 – Изграждане и изпитване на канализационни системи

Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
лв.0.00
Total
лв.0.00
Continue Shopping
0
X