0899 868 818
info@fantasygarden.eu

Аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води MCN6 RoClean от типа SBR-биореактор.

[block id=“buton-produkt-zapitvane“]

Пречиствателните станции за отпадни води RoClean се използват за пречистване на битови отпадни води от тоалетни, бани, кухни и подобни източници на замърсяване в къщи или други жилищни сгради, заведения за обществено хранене и стопански постройки, където има голямо количество отпадни води. RoClean е най-икономичната пречиствателна станция. Инвестицията на RoClean също може да бъде разделена на две фази, където SBR системата може да бъде инсталирана по-късно.

Код: MCN 6 РЕ 6381 Категории: ,

Описание

  1. Аеробна биологична пречиствателна станция за битови отпадъчни води MCN6 RoClean от типа SBR-биореактор.

 

Тип:                                           MCN 6 РЕ 6381 за подземен монтаж с интегрирана преградна стена

Капацитет:                                  2 – 6 еквивалентни жители (900 – 1000 литра на денонощие)

Вид на системата                         Аеробен биологичен последователен партиден биореактор с циклично действие и компютърно управление – SBR (sequencing batch reactor).

Процесорен модул за управление с много програми и режими.

Автоматизирана работа и контрол.

Обем:                                         1 резервоар (5 000 л.) с монтираните в него системи.

Автоматизирана работа и контрол (компютъризирано микро-процесорно управление с LCD дисплей)

Време за работа                          9,3 часа на денонощие.

Размери на резервоара: дължина 2480, височина от 2050 до 2500 (регулира се височината на ревизионната шахта); ширина 1800

 

Изходящи параметри

 

Параметър Очаквана стойност (мг./литър) Максимално допустима според  Европейските норми (мг./литър)
1 БПК5 – Биологична потребност от кислород (BOD5) 10 – 25 25
2 ХПК – Химична потребност от кислород (COD) 35 – 50 90
3 Амониев азот (NH4-N) < 5 10
4 Токсичност (TOC) 15 – 30 30
5 Неразтворими вещества < 0.3 0.3
6 Гарантирано ниво на пречистване над 90 % 85%

Пречиствателната станция отговаря на всички европейски изисквания, определени със стандарт EN 12566/3 (SBR), сертифицирана е по ISO 9001 и притежава знака „CE”.

Комплекта включва:

  1. Резервоар с вместимост 5000 литра с монтираните в него системи
  2. Компресор с мощност 64 W
  3. Табло (за външен или вътрешен монтаж) за управление на системата
  4. Крепежни елементи
Shopping Cart
There are no products in the cart!
Subtotal
лв.0.00
Total
лв.0.00
Continue Shopping
0
X